Privacy verklaring AvHaal

Hier wordt er omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan, die worden verzamelt door AvHaal.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van AvHaal. AvHaal is een bedrijf dat zich richt op creëren van een schonere leefomgeving en een bijdrage leveren aan prettigere leefomstandigheden. Denk hierbij aan controleren op een schone omgeving en het daadwerkelijk weg brengen van uw afval. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Afval verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Afval, neem dan gerust contact op! info@avhaal.nl of 06-36444346.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door AvHaal. Deze worden hieronder toegelicht. 

01. Het versturen van nieuwsbrieven.
AvHaal stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van AvHaal. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met AvHaal via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 

Doel gegevens 02. 03. Analytics
De website van AvHaal verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door AvHaal, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@avhaal.nl.

 02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met AvHaal via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

Opslag periode 04. 03. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij AvHaal vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AvHaal. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

02. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd?
Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door AvHaal. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij AvHaal opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient AvHaal al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

Jouw rechten 06. 03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij AvHaal vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat AvHaal niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via hun website. 

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat AvHaal jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@avhaal.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door AvHaal of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar AvHaal. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Beveiliging 05. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van AvHaal prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

10. 11. AvHaal verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van AvHaal via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan AvHaal de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met AvHaal met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Plichten 07. AvHaal behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AvHaal dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AvHaal te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. info@avhaal.nl, 06-36444346.