Impact maken we met zijn allen.

Wij hebben onze onderneming opgericht, om een verschil te gaan maken voor mensen die hulpbehoevend zijn. Het is onze doelstelling, om de samenleving dichter bij elkaar te brengen, kansen te gaan bieden op de arbeidsmarkt statushouders en zorg dragen voor betere leefomstandigheden onder ouderen en minder validen.

Hoe proberen we dat te doen dan?
Momenteel zijn we hard aan het werk om een basis op te zetten. Dit doen we door werk te verrichten voor verhuurders, bij studenten. Maar ook enthousiaste particulieren en bedrijven vragen ons om onze diensten en willen daarmee graag hun bijdrage leveren.  Daarnaast zijn we al bezig om hulpbehoevenden te ondersteunen in een schonere/betere woonomgeving, tegen tarieven zonder winstoogmerk.
In de nabije toekomst, willen we statushouders in Nederland de kans bieden om via ons bedrijf kennis te gaan maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Er wordt een werk-leer traject gestart waar loondienst binnen AvHaal de doelstelling is. 

Wie zijn in onze ogen hulpbehoevend:
Er zijn natuurlijk veel mensen die hulp nodig zijn en omdat wij ze niet allemaal kunnen helpen, hebben we onze doelgroep specifieker gemaakt. Onze doelgroep is ouderen en minder validen die in onze huidige maatschappij niet, of onvoldoende worden geholpen vanwege hun financiële mogelijkheden en daar willen wij verandering in brengen. Ook statushouders vallen onder de doelgroep hulpbehoevend in onze ogen en door beide doelgroepen aan elkaar te koppelen, gaan we impact maken. 

In onze visie:
Zorgen statushouders op de arbeidsmarkt voor een gezondere woonomgeving onder hulpbehoevenden.