Impact maken we met zijn allen.

Wij hebben onze onderneming opgericht, om een verschil te gaan maken voor mensen die hulpbehoevend zijn. Het is onze doelstelling, om de samenleving dichter bij elkaar te brengen, kansen te gaan bieden op de arbeidsmarkt voor statushouders en mensen in de bijstand die onder andere zorg dragen voor betere leefomstandigheden onder ouderen en minder validen en daarnaast opgeleid worden tot professionele vakmensen.

Hoe doen we dat?
Wij voeren betaald werk uit in verschillende branches. Dit varieert van klussen zoals schilderen tot badkamers plaatsen en professionele schoonmaak. Onze klanten bestaan uit particulieren, maar ook verhuurders, zorgcentrum, sportcentrum, Humanitas en meer. In onze branches, blijven er vaak materialen over. Deze materialen gebruiken wij niet bij een volgende klus, maar gebruiken wij bij hulpbehoevende ouderen.

Wie zijn in onze ogen hulpbehoevend:
Onze doelgroep is ouderen en minder validen die in onze huidige maatschappij niet, of onvoldoende worden geholpen vanwege hun financiële mogelijkheden en daar willen wij verandering in brengen. Ook statushouders en mensen in de bijstand vallen onder de doelgroep hulpbehoevend in onze ogen en door beide doelgroepen aan elkaar te koppelen, bieden ze elkaar hulp op hun eigen manier. 

In onze visie:
Zorgen statushouders op de arbeidsmarkt voor een gezondere woonomgeving onder hulpbehoevenden.